Biografia SK


Juraj Křemen je slovenský organista. Koncertnú hru na organe vyštudoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (Marek Vrábel) a na Akadémii múzických umení v Prahe (Jaroslav Tůma). V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Stuttgarte v odboroch organová interpretácia (Jürgen Essl) a improvizácia (Jürgen Essl, Johannes Mayr). Počas štúdia na Akadémii múzických umení v Prahe absolvoval polročnú študijnú stáž na Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik v Regensburgu (Stefan Baier) a ročnú študijnú stáž na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Stuttgarte (Jürgen Essl).

Svoje vedomosti si naďalej rozširuje na majstrovských interpretačných a improvizačných kurzoch pod vedením renomovaných organistov ako Christian Schmitt, Hans Lendeers, Heribert Metzger, Marcel Verheggen, Franz Josef Stoiber, Zuzana Ferjenčíková, Wolfgang Zerer, Helmut Deutsch, Jeremy Joseph, Thierry Escaich, Thomas Ospital alebo Olivier Latry. Absolvoval 20. ročník Medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov Schola Arvenzis 2021 pod vedením Moniky Melcovej, Stuttgarter Orgelakademie 2023 a International Summer Academy of Music 2023 v Ochsenhausene.

Juraj Křemen je nositeľom viacerých ocenení. Získal 1. cenu na medzinárodnej organovej súťaži 11. Joseph-Gabler-Orgelwettbewerb 2023 v Ochsenhausene v Nemecku, 2. cenu Justin-Heinrich-Knecht-Sonderpreis 2023 mesta Biberach an der Riß, 1. cenu na Súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky 2018 v Bratislave a tiež 2. cenu na Súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky 2016 v Košiciach. Vďaka pravidelnej reprezentácii Cirkevného konzervatória a výborným študijným výsledkom mu bolo udelené ocenenie Absolvent roka 2018. Viackrát sa predstavil na Prehliadke mladých slovenských organistov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Vystúpil tiež v rámci festivalu ,,Mladí umelci v Krakove", na Novozámockom farskom hudobnom lete, Kláštorných hudobných slávnostiach v Šumperku, Ars Organi v Nitre, Bratislavskom organovom festivale, Organových dňoch Jozefa Grešáka v Bardejove a iných.

Pedagogicky pôsobí na Súkromnom konzervatóriu v Prešove, kde vyučuje organovú interpretáciu a improvizáciu. Príležitostne spolupracoval so Zborom sv. Cecílie pri Metropolitnej Katedrále sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach. Koncertne sa predstavil v Nemecku, Česku, Poľsku a na Slovensku. Ako chrámový organista pôsobil v Bazilike minor Narodenia Panny Márie v Marianke pri Bratislave, Farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Prešove a v Bazilike minor Nanebovzatia Panny Márie na Svätej Hore v Příbrami.