Biografie CZ


Juraj Křemen je slovenský varhaník. Koncertní hru na varhany vystudoval na Církevní konzervatoři v Bratislavě (Marek Vrábel) a na Akademii múzických umění v Praze (Jaroslav Tůma). V současnosti pokračuje ve studiu na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu v oborech varhanní interpretace (Jürgen Essl) a improvizace (Jürgen Essl, Johannes Mayr). Počas studia na Akademii múzických umění v Praze absolvoval půlroční stáž na Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik v Regensburgu (Stefan Baier) a roční studijní stáž na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu (Jürgen Essl).

Své vědomosti si nadále rozšiřuje na mistrovských interpretačních a improvizačních kurzech pod vedením varhaníků jako Christian Schmitt, Hans Lendeers, Heribert Metzger, Marcel Verheggen, Franz Josef Stoiber, Zuzana Ferjenčíková, Wolfgang Zerer, Helmut Deutsch, Jeremy Joseph, Thierry Escaich, Thomas Ospital nebo Olivier Latry. Absolvoval 20. ročník Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů Schola Arvenzis 2021 pod vedením Moniky Melcové, Stuttgarter Orgelakademie 2023 a International Summer Academy of Music 2023 v Ochsenhausenu.

Juraj Křemen je nositelem vícerých ocenění. Získal 1. cenu na mezinárodní varhanní soutěži 11. Joseph-Gabler-Orgelwettbewerb 2023 v Ochsenhausenu v Německu, 2. cenu Justin-Heinrich-Knecht-Sonderpreis 2023 města Biberach an der Riß, 1. cenu na Soutěži studentů konzervatoří Slovenské republiky 2018 v Bratislavě a 2. cenu na Soutěži studentů konzervatoří Slovenské republiky 2016 v Košicích. Díky pravidelné reprezentaci Církevní konzervatoře v Bratislavě a výborným studijním výsledkům mu bylo uděleno ocenění Absolvent roku 2018. Víckrát se představil na Přehlídce mladých slovenských varhaníku v Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích. Vystoupil také v rámci hudebního festivalu "Mladí umělci v Krakově", na Novozámeckém farním hudebním létě, Klášterních hudebních slavnostech, Ars Organi v Nitře, Bratislavském varhanním festivale, Varhanních dnech Jozefa Grešáka v Bardejově a jiných.

Pedagogicky působí na Soukromé konzervatoři Prešov, kde vyučuje varhanní interpretaci a improvizaci. Příležitostně spolupracoval se Sborem sv. Cecílie při Metropolitní Katedrále sv. Alžběty Durynské v Košicích. Koncertně vystoupil v Německu, České republice, Polsku a na Slovensku. Jako chrámový varhaník působil v Bazilice minor Narození Panny Marie v Marianke u Bratislavy, ve Farním kostele Nejsvětější Trojice v Prešově a v Bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami.